0876 55 03 93

Боядисване на стаи

Начало  >  Боядисване на стаи

   Покривната способност е едно от нещата, на които трябва да се обърне внимание при избора на дисперсионна боя. Именно от това зависи колко слоя боя е необходимо да бъдат нанесени, за да се получи качествено оцветяване на повърхността без основата да прозира. Много от боите наподобяват гъста маса, като те притежават едно предимство. Чрез качественото боядисване на стаи жилището може да бъде преобразено по коренно различен начин за дълъг период от време. Стените и дограмата също могат да се обновят чрез качествено боядисване. Освен с декоративна цел, боядисването на стените и тавана в стаите спомага за улесняването на почистването и поддръжката на помещенията. Чрез обновяването на боята се постига защита на повърхностите от вредното влияние на непрекъснато променящите се климатични условия. Също така боята служи като естествен предпазител от многобройните дърворазрушителни насекоми и микроорганизми. Видът на основата до голяма степен определя избора на боя за стаята. Онлайн запитване

   Правилната подготовка на основата преди да се положи боята пък е с най-голям принос за това боядисването да бъде извършено качествено и пълноценно. Сред основните материали за обработка на повърхностите влизат различни по цвят и бои байцове, както и различните предпазващи от корозия грундове и бои. Що се отнася до правилното съчетание на цветовете, този компонент едва ли трябва да се обсъжда надълго и широко.


     Всички използвани за боядисване на стаи и други обекти бои се състоят от няколко основни компонента. Разтворителите и свързващите вещества са само два от тях. Те съдържат различни добавъчни вещества, които подсилват едно или друго тяхно свойство. В това число  влиза  времето за съхнене. Някои от тях пък предотвратяват развитието на микроорганизми. Вида на разтворителя пък е един от факторите, където през последните години се наблюдава промяна. Тенденцията е към бързото намаляване на дела на органичните вещества за сметка на водоразтворимите лакове и бои. Разтворителите от по-старото поколение съдържат между 50 и 70 процента органични разтворители. Тяхното изпаряване предизвиква втвърдяване на боята. За сметка на това обаче те насищат въздуха с много вредни вещества, които хората вдишват. Минимални количества от тези вещества все още продължават да се изпаряват, въпреки че от боядисването вече е изминало много време. Поради тази причина в производството на бояджийски материали се използват такива продукти, при които разтворителят е вода. Това днешните производители правят, до голяма степен подтиквани от здравословни и екологични мотиви. Сред най-използваните бои са тези от типа дисперсионни. Те са подходящи за таваните и стените в стаите, а също и за външно и вътрешно боядисване.


     При тях не се образуват падащи от четката или валяка капки. При боядисване на стаи този фактор е от съществено значение, тъй като падналите на пода или стеклите се по стената капки могат да загрозят значително стайния интериор. Тези бои могат да се използват от всички хора, които нямат достатъчно опит в боядисването. Тогава шансът за накапване е повече от реален, но при тези бои такова нещо не може да се случи. Дисперсионните бои най-често се доставят бели, като при нужда към тях се добавят и оцветители.