0876 55 03 93

Поставяне на гипсокартон

Начало  >  Поставяне на гипсокартон

   При поставяне на гипсокартон предстенна обшивка самото име подсказва, че материалът ще се поставя върху стена. Обикновено размерът на листовете, от които се прави материалът, са 2000/1200 мм, а ширината е винаги 1200 мм. Тя е от определящо значение за разстоянието, през което ще бъдат монтирани профилите. Започва се с поставянето на тези, които са известни като УД профили. Първоначално с дюбели се захваща този от профилите, който се намира на пода. В случай че стената е неравна, се взима най-издадената част с помощта на нивелира, след това се бележи на пода, а третият етап е ново отбелязване на най-малко 3 см разстояние от първото. Тази процедура е необходима поради факта, че размерът на дюбела е 2.5 см. По същия начин на другия край на стената се взима още една точка, след което с чертилката се прави черта, а за координатна точка се взимат двете направени вече отбелязвания. В този случай е необходима помощта на още един човек. Онлайн запитване

   Според чертата на пода се поставя и УД профилът. Той се захваща с дюбели през 80 см разстояние. СД профилите се поставят в УД през 60 см разстояние. Те се захващат за директни окачвачи, като тяхното място се отбелязва с молив и се дюбелира през 60 см ширина един от друг и 80 см височина. Например ако височината на стената е 260 см, директни окачвачи се слагат на 80 и 160 см по височината на профила СД. По този начин операцията се повтаря през 60 см. С профили УД се обикалят не само цялата конструкция на пода и тавана, но така също и двата края на стената. Листовете с гипсокартон трябва да се разминават при монтажа с поне 1.5 см. Захващат се с винтоверда с рапидни винтове с дължина 2.5 см. Желателно е разстоянието да бъде поне на 1 см от ръба на гипсокартона. При поставяне на гипсокартон на таван по идентичен начин се изработва скарата от профили. Основната разлика се състои в това, че се употребяват дюбели от стомана за захващане на директните окачвачи. Профилите пък се поставят на 50 см разстояние един през друг.


    В този случай е желателно листовете да бъдат на 200 см дължина и се захващат не успоредно на профилите като стенните, а перпендикулярно. По този начин края на всеки лист се пада по средата на всеки четвърти профил с възможност следващият лист да бъде захванат и да продължи от това място. От гипсокартон се правят и преградни стени. С минимална дебелина от 5 см обаче тези профили са много по-дебели и устойчиви. Отново трябва да се направи рамка на пода, стените и тавана. Първият пласт гипскоартон се захваща с рапидни винтове на 2.5 см, като листовете се разминават. Вторият пласт също се захваща с рапидни винтове, чиято дължина е 3.5 см. Това се налага поради обстоятелството, че дебелината, през която трябва да преминат, вече е по-голяма от двата пласта гипсокартон. При поставяне на гипсокартон се препоръчва поставянето на вата, а при преградните стени това е задължително, когато е нужна шумоизолация.