0876 55 03 93

Отпушване на канали

Начало  >  Отпушване на канали

   Отпушване на канали е проблем, с който постоянно се сблъскват работещите в сферата на вик специалисти. Независимо дали става въпрос за канализационни или пък тръбопроводни системи, и в двата случая запушването трябва да бъде отстранено възможно най-бързо. Запушванията произтичат от различни причини, но най-често от изхвърляните в бита и ежедневието отпадъци. Миенето на съдове, пране и пр. са все неща, които са характерни за всяко едно домакинство. Ако канализационните системи не функционират пълноценно, непременно ще се стигне до запушване. Трудно е да се каже колко точно време отнема отпушването на една канализационна или пък тръбопроводна система. Специалистите често използват специални накрайници, които са гъвкави и подвижни. Това им позволява да „завиват” безпрепятствено по тръбите и така да почистват полепналите по вътрешността отпадъци. Друга възможност, която може максимално да намали риска от запушване, е годишната профилактика. Също така ако се наложи канализационната или тръбопроводната система трябва напълно да се замени – понякога повредите са действително по-сериозни и трудни за отстраняване. Онлайн запитване

   Отпушване на канали се извършва постоянно и чрез т.нар. метод на „механичното почистване”. За целта се използват електрически машини, които с мощно въртене на еластичните спирали проникват до запушения участък и се заемат с неговото отпушване. При този метод не се налага употребата на вода, поради което се налага подаването на вода от водопроводната система едновременно или с отпушването на канала. Понякога обаче именно в резултат на запушването се събира голямо количество вода. Тогава не е необходимо подаването на допълнително количество вода, защото отпадната вода промива много добре каналите. Специализираното оборудване се справя и с такива сериозни проблеми от рода на натрупвания от мазнини или корени в тръбите, както и циментови и строителни формирования. Благодарение на мощността на оборудването се гарантира качествено отпушване на различните видове канали, при това за изключително дълъг период от време. За да се избегне евентуално запушване на канала, независимо дали на мивката в кухнята или банята, се налагат и взимането на някои други превантивни мерки. В това число влизат профилактика и инспекция на канализационните тръби, канали и пр. Ако поради фактически или обективни причини отпушването на канализацията е невъзможно, се налага ремонт и отстраняване на повредените участъци.


    Често се получават повиквания за отпушване на канали в резултат на силен, непоносим и неприятен мирис. Основната причина за неговата поява се корени в различните количества и скорост на потока течност, който преминава през тръбите. Когато първите води от една странична тръба на даден санитарен прибор са попаднали във вертикалния канап и са придобили известна скорост, последните части на водата допълнително изпъват страничната тръба. Следователно въздухът от горната част на вертикалния канал е повлечен надолу в резултат на падащата вода. Сместа от вода и въздух пада като еластично бутало надолу, изтласква въздух в същата посока, а намиращият се въздух отгоре в тръбата е всмукан от въпросната смес. В зависимост от ускоряването или забавянето на водата в началото на буталото се създава отрицателно или положително налягане. По-нататък то се предава в свързаните с него тръби. Положително налягане или сгъстяване се получава, когато първата вода е с по-малка скорост от тази, която я следва.